Tělovýchovný spolek Javorník » Novinky » Informace pro členy, příznivce, přátele a podporovatele Tělovýchovného spolku Javorník, z.s.

 

Informace pro členy, příznivce, přátele a podporovatele Tělovýchovného spolku Javorník, z.s.

sobota, 2. ledna 2016

resolution

Chtěl bych Vás touto cestou ve stručnosti informovat o změnách, které bylo potřebné vykonat z hlediska zachování našich tělovýchovných aktivit na Javorníku a přitom vyhověli požadavkům nového Občanského zákoníku.

  1. Valná hromada (dále jen VH) 2014, odsouhlasila přeměnu TJ Sokol Javorník na spolek.
  2. VH 2015, konaná 18.12.2015, odsouhlasila nový název spolku, který oficiálně zní „Tělovýchovný spolek Javorník,z.s.“ (zkratka TSJ) a  nové Stanovy epolku.
  3. V rámci nových Stanov došlo k některým dílčím úpravám –  změna sídla spolku , počet členů výboru apod.
  4. Nové sídlo spolku a tím i komunikační a poštovní adresa  je nyní Lhota nad Rohanovem – Bošice 43 ( dům Voldřichů na Bošicích)
  5. Počet členů  výboru se zvýšil  na 9 a nové složení členů výboru spolku tedy je, M.Voldřich (předseda), M.Blahout (pokladník), Z.Daňha (člen), J.Procházková(člen), J.Rychtář (člen), J.Sládek(člen), V.Šísl (čen), V. Trojan (člen), M.Vintr (člen),   

Podklady pro tyto změny byly předloženy k zapsání na Krajský soud v Českých Budějovicích, který tyto změny následně zapsal a vydal Usnesení.

Tímto krokem nic dalšího zásadního nemění, členství zůstává zachováno, naplánované aktivity pokračují dle plánu, činnost spolku zůstává zachována a navazuje na činnost předchozí organizace. Všechny potřebné změny budou zaktualizovány na našem webovém portálu.

A dále je již jen na nás jak budeme chtít krásný, šumavský, javornický, koutek přírody  rozvíjet a zviditelňovat ve spolupráci s ostatními spolky , společnostmi a podnikatelskými subjekty  působícími na Javorníku.

Za spolek

Milan Voldřich
předseda TSJ
 

Podpořte naši činnost sponzorským darem!

číslo účtu u KB a.s.

115-3761560217/0100