Tělovýchovný spolek Javorník » Novinky » Ohlédnutí za Kačabou 2016

 

Ohlédnutí za Kačabou 2016

úterý, 20. prosince 2016

IMG_0422

Dne 10.prosince 2016 uspořádal Tělovýchovný spolek Javorník další zdařilou akci – turnaj pro volně příchozí hráče v karetní hře „Kačaba“. Toto klání se uskutečnilo již tradičně v hotelu Krásná Vyhlídka , jehož prostory nám k tomuto turnaji poskytl majitelem hotelu a náš člen pan Vlasta Frič , kterému bychom chtěli také touto cestou poděkovat za vstřícnost a ochotu při organizaci tohoto turnaje.

Začátek turnaje byl stanoven na 13,00 hodin s tím, že prezentace účastníků byla od 12,30 hodin. Do turnaje se přihlásilo celkem 12 účastníků, kteří sehráli několik kol. Hrálo se v klidné a pohodové atmosféře nepřetržitě téměř do 17,00 hodin. Vzhledem k tomu, že jsme byli však časově limitováni ještě jinou akcí, na které chtělo být většina hráčů přítomno, byl turnaj ve výše zmíněném čase ukončen, možná k nelibosti některých hráčů.

Turnaj lze hodnotit velice kladně a lze jen doufat, že garanta této zdařilé akce neopustí chuť v tomto turnaji dále pokračovat. Škoda jen, že se do turnaje nepřihlásilo více účastníků, např. z řad těch, kteří se v minulosti tohoto turnaje pravidelně zúčastňovali. Tak snad zase příště v tomto prosincovém čase na Javorníku na Kačabě na viděnou.

Závěrem mi dovolte zveřejnit alespoň první tři nejlepší hráče, kteří byli za své dovednosti odměněni drobnou odměnou. Ostatní účastníci obdrželi od pořadatele drobnou pozornost.

Tak tedy 1. místo Jiří Vintr se ziskem 80 trestných bodů 2. místo Martin Štěrba se ziskem 84 trestných bodů

3. místo Jiří Sládek se ziskem 90 trestných bodů

Dovolte mi poděkovat všem účastníkům za férové a sportovní klání a hlavně pak panu Jiřímu Sládkovi, garantovi celé akce za mimořádně obětavou práci. Pro nás pro všechny ať platí dávno opakované rčení: „Není důležité vyhrát,ale zúčastnit se“! Hodně zdaru v příštím ročníku.

 
IMG_0420IMG_0421IMG_0427IMG_0428IMG_0429IMG_0437
 

Podpořte naši činnost sponzorským darem!

číslo účtu u KB a.s.

115-3761560217/0100