Tělovýchovný spolek Javorník » Novinky » Placení členských příspěvků

 

Placení členských příspěvků

úterý, 4. března 2014

Děkujeme

Valná hromada se na svém jednání 14.2. 2014 usnesla na následujícím postupu v placení členských příspěvků. Vzhledem ke špatné disciplíně a řadě dlužných částek byl přijat tento závěr:

- Jsou členové, kteří nemají zaplacené členské příspěvky za minulé roky (v období let 2011 - 2013). Těmto členům budou příspěvky za roky 2011 a 2012 prominuty, když uhradí dlužné příspěvky za rok 2013 podle příspěvkového řádu do 30.4. 2014

- Jestliže se tak nestane, bude členství ukončeno a budou k 30.4. 2014 vyřazeni z evidence členů

- Členové, kteří nemají zaplacené členské příspěvky za rok 2013 se vyzývají k jejich zaplacení spolu s členskými příspěvky na rok 2014 nejpozději do 30.6. 2014

- V případě pochybností či ověření si placení členských příspěvků je potřeba kontaktovat hospodáře M. Blahouta

 

Věříme, že všichni členové pochopí tento postup jako vstřícný k neplatičům, kde mnohdy neplacení příspěvků je v důsledku nepříznivé finanční situace.

Podpořte naši činnost sponzorským darem!

číslo účtu u KB a.s.

115-3761560217/0100