Tělovýchovný spolek Javorník

Tělovýchovný spolek Javorník » Novinky » Pozvánka na valnou hromadu

 

Pozvánka na valnou hromadu

pátek, 22. února 2019

porada

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Tělovýchovného spolku Javorník z,s za rok 2018

Uskuteční se v pátek 8.března 2019  od  19,30 hod. v restauraci „Krásná Vyhlídka“ na Javorníku.

Program jednání :
1. Zahájení – schválení programu jednání

2. Informace o činnosti a zpráva o činnosti TSJ od poslední valné hromady – úkoly     z poslední   VH

3. Informace o stavu členské základny TSJ a placení členských příspěvků

4. Schválení výše členských příspěvků na rok 2019 a splatnosti členských příspěvků

5. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2018

6. Schválení plánu činnosti na rok 2019 – jednotlivé akce

7. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2019

8. Volba nového výboru

9. Volba nového předsedy    

10. Diskuse, různé
 
11. Termín konání příští valné hromady

12. Usnesení z jednání valné hromady

13. Závěr a neformální část

Srdečně zveme všechny členy a příznivce spolku

 

Milan Voldřich
předseda TSJ Javorník,z.s.

 

Akce na Javorníku

Podpořte naši činnost sponzorským darem!

číslo účtu u KB a.s.

115-3761560217/0100

 

Půjčovna elektrokol

Penzion na podlesí, pro Vás připravil půjčovnu elektrokol.