Tělovýchovný spolek Javorník

Tělovýchovný spolek Javorník » Novinky » Pozvánka na valnou hromadu

 

Pozvánka na valnou hromadu

čtvrtek, 20. února 2020

images

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu Tělovýchovného spolku Javorník z,s. za rok 2019, která se
uskuteční v pátek 6.března 2020 od 19,30 hod. v restauraci „Krásná Vyhlídka“ na
Javorníku.

 

 

 


Program jednání :

1. Zahájení – schválení programu jednání
- Volba mandátové komise
- Volba návrhové komise
2. Informace o činnosti TSJ od poslední valné hromady – úkoly z poslední VH
3. Informace o stavu členské základny TSJ a placení členských příspěvků
4. Schválení výše členských příspěvků na rok 2020 a splatnosti členských příspěvků
5. Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2019
6. Projednání a schválení rozpočtu na rok 2020
7. Řešení kabin TS Javorník
- Dar obci Vacov
- Prodej
- Oprava (svépomocí TSJ)
- Ukončení pronájmu kabin
8. Změna stanov
9. Volba členů výboru TS Javorník
10. Volba předsedy TS Javorník
11. Schválení plánu činnosti na rok 2020 – jednotlivé akce
12. Sportovec roku
13. Vyhodnocení akcí roku 2019
- Pouťový fotbal a tlučení špačka
- Kačaba
- Stolní tenis
- Silvestr / Nový rok
- Zimní hry (sněhová / nesněhová varianta)
14. Diskuse
15. Termín konání příští valné hromady
16. Usnesení z jednání valné hromady
17. Závěr a neformální část

 

Srdečně zveme všechny členy a příznivce spolku
Milan Voldřich
Za výbor TSJ Javorník,z.s

Akce na Javorníku

Podpořte naši činnost sponzorským darem!

číslo účtu u KB a.s.

115-3761560217/0100

 

Půjčovna elektrokol

Penzion na podlesí, pro Vás připravil půjčovnu elektrokol.