Tělovýchovný spolek Javorník » Novinky » Pozvánka na valnou hromadu TS Javorník

 

Pozvánka na valnou hromadu TS Javorník

pátek, 25. listopadu 2016

apple-had-secret-meeting-with-foxconn-to-discuss-itv-plans-report-QIyMLC-clipart

srdečně zveme členy TS Javorník na řádnou valnou hromadu za rok 2016, která se uskuteční v pátek 16.12. 2016 od 19,00 hod. v restauraci „Na Podlesí“ na Javorníku.

Program jednání :


1.    Zahájení – schválení programu jednání

2.    Informace o činnosti a zpráva o činnosti TSJ od poslední valné hromady – úkoly z poslední   VH
 
3.     Informace o stavu členské základy TSJ a placení členských příspěvků
 
4.     Schválení výše členských příspěvků na rok 2017 a splatnosti členských příspěvků
 
5.     Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016
 
6.     Projednání a schválení rozpočtu na rok 2017
 
7.     Majetková a právní problematika hřiště a kabin
 
8.     Schválení plánu činnosti na rok 2017 – jednotlivé akce
 
9.     Počet členů výboru – doplnění dle stanov nebo změna stanov 
 
10.   Diskuse
 
11.   Vyhlášení sportovce roku 2016
 
12.   Termín konání příští valné hromady
 
13.   Usnesení z jednání valné hromady
 
14.   Závěr a neformální část

Milan Voldřich
předseda TSJ Javorník,z.s.

Podpořte naši činnost sponzorským darem!

číslo účtu u KB a.s.

115-3761560217/0100