Tělovýchovný spolek Javorník » Novinky » Vánoční turnaj ve stolním tenisu

 

Vánoční turnaj ve stolním tenisu

středa, 4. ledna 2017

Vážení sportovní přátelé. Za účasti 10 mužů a 3 žen byl dne 26.12.2016 v sále hotelu Krásná Vyhlídka sehrán další ročník turnaje ve stolním tenisu, pořádaný Tělovýchovným spolkem Javorník.

Další zdařilá akce, která byla organizována pro volně příchozí hráče byla bohužel poznamenána slabší účastí v porovnání s minulým rokem. Nepodařilo se nám obsadit kategorii dětí což nás opravdu mrzelo. Pro příští rok se budeme snažit na této skupině více zapracovat a děti k tomuto krásnému sportu více přilákat.

Začátek turnaje byl stanoven na 10,00 hodin. Prezentace účastníků od 9,30 hodin. Hrálo se v klidné a pohodové atmosféře systémem každý s každým s rozdělením do dvou skupin po pěti mužích, semifinále a finále. Ženy, vzhledem k jejich malému počtu, hrály systémem každá s každou. Rozhodoval počet vítězných zápasů.

Po téměř pěti hodinách dospěl turnaj do svého závěru s těmito výsledky:

 

 

Kategorie ženy:

1.místo Veronika Švecová

2.místo Lucie Rychtářová

3.místo Anička Křivánková

 

Kategorie muži:

1.místo Jan Jícha ml.

2.místo Jaroslav Pahorecký

3.místo Jan Jícha st.

 

První tři vítězní hráči v každé kategorii obdrželi od pořadatele diplom, pamětní medaile a věcné ceny. Ostatní účastníci obdrželi diplom a drobnou pozornost.

Turnaj lze hodnotit velice kladně a je jen škoda, že se do turnaje nepřihlásilo více účastníků, např. z řad těch, kteří se v minulosti tohoto turnaje pravidelně zúčastňovali. Tak snad zase příště v tomto prosincovém čase na Javorníku při turnaji ve stolním tenisu na viděnou.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem účastníkům za sportovní soutěžení vedené v duchu fair play a dále garantům turnaje panu Jiřímu Sládkovi, Josefu Rychtářovi a Josefu Švecovi, za mimořádně obětavou práci při přípravě a v průběhu turnaje. Poděkování patří také majiteli hotelu a našemu členovi panu Fričovi, za poskytnutí prostor k uspořádání tohoto turnaje.

Motto: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“!

Hodně zdaru při příštím ročníku.

Na Javorníku 27.12.2016

 

 
 

Podpořte naši činnost sponzorským darem!

číslo účtu u KB a.s.

115-3761560217/0100