Tělovýchovný spolek Javorník

Tělovýchovný spolek Javorník » Novinky » Výsledky turnaje ve stolním tenise 2017

 

Výsledky turnaje ve stolním tenise 2017

středa, 3. ledna 2018

stolni_tenis

Výsledky úspěšného turnaje ve stolním tenise v roce 2017

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE 2017

Vážení sportovní přátelé,

Tělovýchovný spolek Javorník uspořádal dne 26.12.2017 v sále hotelu Krásná
Vyhlídka
již tradiční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise Turnaje se
zúčastnilo 14 mužů a 8 žen. Další zdařilá akce, která byla organizována pro
volně příchozí hráče byla bohužel již podruhé za sebou poznamenána neúčastí
dětí, takže se nám nepodařilo tuto kategorii obsadit
.


Začátek turnaje byl stanoven na 10,00 hodin, prezentace účastníků od 9,30
hodin. Turnaj probíhal v klidné a pohodové atmosféře za pomoci Oddílu
stolního tenisu Rohanov a vstřícnosti majitele hotelu Krásná Vyhlídka pana
Vlastimila Friče, který pro tuto akci bezplatně zapůjčil prostory k uspořádání
turnaje.
Dovolte mi panu Fričovi za jeho vstřícnost poděkovat a vyslovit přání,
v nastolené spolupráci pokračovat i do budoucna.

A nyní již k výsledkům turnaje.

V kategorii žen bylo umístění následující:

1.místo Aneta Berková
2.místo Veronika Švecová
3.místo Eliška Soukupová

V kategorii mužů bylo toto pořadí:

1.místo Jan Jícha ml.
2.místo Jaroslav Korec
3.místo Jaroslav Pahorecký

Tělovýchovný spolek Javorník, z.s.

JAVORNÍK

První tři vítězní hráči v každé kategorii obdrželi od pořadatele diplom, pamětní
medaile a věcné ceny. Ostatní účastníci obdrželi diplom a drobnou pozornost.

Turnaj lze hodnotit velice kladně a je jen škoda, že se do turnaje nepřihlásily
žádné děti, např. z řad těch, kteří se v minulosti tohoto turnaje zúčastňily
.Tak
snad zase příště v tomto prosincovém čase na Javorníku při turnaji ve stolním
tenisu na viděnou.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem účastníkům za sportovní soutěžení vedené
v duchu fair play a dále garantům turnaje panu Jiřímu Sládkovi, Josefu
Rychtářovi a Josefu Švecovi, za jejich činnost a obětavou práci při přípravě a
organizaci samotného turnaje a také za objektivní práci rozhodčích v průběhu
celého turnaje, kterou ocenili i samotní účastníci turnaje.

„Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“!

Hodně sportovních úspěchů v příštím ročníku.

Fotografická dokumentace v galerii na našich webových stránkách.

Podpořte naši činnost sponzorským darem!

číslo účtu u KB a.s.

115-3761560217/0100