Tělovýchovný spolek Javorník

Tělovýchovný spolek Javorník » O nás

 

O nás

Sport a tělovýchova má na Javorníku mnohaletou tradici. Formálně pak tyto aktivity zastřešovala místní organizace TJ Sokol Javorník. Ta byla až do roku 2015 součástí struktury ČSTV. Ve své době bylo v tělovýchovné jednotě více oddílů provozujících výkonností sport – ať už to byly oddíly fotbalu, stolního tenisu či lyžování.

Vývojem života na vesnici však činnost těchto oddílů odezněla a tím i faktická činnost TSJ Sokol Javorník skončila. V roce 2011 se díky aktivitě Nadačního fondu K. Klostermanna uskutečnilo setkání rodáků spolu s obnovou poutě sv. Antonína. I v souvislosti s touto akcí a novým zájmem řady lidí o dění ve vesnici došlo i k obnovení činnosti místní tělovýchovné jednoty.

Valnou hromadou v květnu 2011 se tak odstartovala nová etapa práce TJ Sokol Javorník. Byl zvolen nový výbor, konsolidována členská základna, došlo k nápravě formálních postupů nutných pro fungování každého spolku. Došlo také k dohodě s místní organizací hasičů a Nadačním fondem K. Klostermanna o určité dělbě práce ve sportovním, kulturním a společenském životě obce.

Tělovýchovná organizace se tak stala hlavním organizátorem zimních sportovních her, sportovní části poutě na sv. Antonína, obnovené tradice folklorní akce sv. Lucií a obnovené tradice silvestrovského a novoročního výstupu k rozhledně na vrchol Javorníka. Mimo to vznikají i další akce aktivitou a zájmem členů jako jsou turnaje v kartách či stolním tenisu.

V roce 2013 pak působením nového subjektu -  Javornické rozvojové společnosti - vzniká nové téma spolupráce TJ Sokol Javorník s touto společností na poli cestovním ruchu. Jak je vidět, předmětem práce a aktivit není tedy výkonnostní sport, ale spolkový život členů, organizace akcí se sportovním základem, nebo pořádání  kulturních a společenských podniků. Těší nás i pozornost  veřejnosti projevující se jak účastí na akcích, tak i zájmem o členství. Na začátku roku 2013 dosáhl počet členů přes 80 osob a tak se za necelé dva roky více jak zdvojnásobil.

Na konci roku 2015 byla na tradiční výroční Valné hromadě odhlasována změna TJ Sokol na Tělovýchovný spolek Javorník, z.s. Tímto byl defacto dokončen proces organizačního oddělení od ČSTV a spolek dál pokračuje ve své činnosti a snaze dál rozvíjet a zviditelňovat javornickou tělovýchovu.

Akce na Javorníku

Podpořte naši činnost sponzorským darem!

číslo účtu u KB a.s.

115-3761560217/0100

 

Půjčovna elektrokol

Penzion na podlesí, pro Vás připravil půjčovnu elektrokol.